mormon.org Latvija

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

  • Es mīlu Jēzu Kristu un zinu, ka mums Debesīs ir Tēvs. Šī baznīca ir Viņa bazīca un man nav ne mazāko šaubu par to. Kad es sekoju mācībām un principiem, kurus šeit māca, es kļūstu laimīgāka un, protams, gudrāka. Es izvēlējos pievienoties, jo man bija zudusi cerība Latvijā atrast baznīcu, kurā es jutīšos kā mājās un varēšu kaut kādā veidā darboties, bet nē, mani uzrunāja misionāri, kuri bija mierīgāki cilvēki nekā citus, kurus satiku. Viņi staroja un es arī gribēju starot, tāpēc sāku ar viņiem satikties un caur dažādiem pārbaudījumiem kristījos un tas ir labākais lēmums manā mūžā! Rādīt vairāk

  • Es esmu šīs baznīcas locekle, jo esmu beidzot laimīga un redzu un jūtu ar savu sirdi, ka šī ir patiesība, es jūtu Dieva mīlestību un rūpes par mani katru dienu! Es zinu, ka šī dzīve ir tikai īss mirklis un lai to nodzīvotu pēc iespējas kvalitatīvak, man ir jāseko Dieva padomam. Un es zinu, ka šī baznīca ir Jēzus Kristus baznīca, kura ir atjaunota šodienai, lai cilvēki varētu mācīties par Dievu un būt laimīgi! Rādīt vairāk

  • jo vēlos kalpot Dievam Rādīt vairāk

  • Es esmu Pēdējo dienu svētais, jo man ir stipra liecība (garīgas zināšanas) par to, ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas ir Tā Kunga atjaunotā baznīca uz zemes. Es esmu Pēdējo dienu svētais, jo vēlos atgriezties pie Debesu Tēva un dzīvot ar Viņu. Es esmu Pēdējo dienu svētais, jo tas dara manu dzīvi skaistāku un laimīgāku. Rādīt vairāk

  • Es uzzināju par baznīcu, kad vēl biju maza, tomēr ar laiku es sapratu, ka esmu pieņēmusi pareizo lēmumu. Es nespēju iztēloties savu dzīvi bez Jēzus Kristus evaņģēlija, tas ir bijis nepārtraukts atbalsts manā dzīvē un padarījis mani par tādu sievieti, māti, meitu, māsu, sievu un draudzeni, kāda esmu. Kad iesāku lasīt Mormona Grāmatu, tā man šķita kā neticams stāsts par fascinējošiem cilvēkiem, bet vēlāk manā sirdī pieauga pateicība Dievam par zināšanām, ka viss lasītais ir patiess un ka katrs no rakstītajiem vārdiem palīdz manā dzīvē un sniedz daudz zināšanu un vērtīgu mācību. Tā ir īpaša grāmata, kuru lasot, katru reizi tā māca man jaunas lietas. Es mīlu šo evaņģēliju, jo tas man māca mīlēt manus kaimiņus un ar pārliecību zināt: ja es rīkošos pareizi, varēšu būt ar saviem mīļotajiem mūžībā. Rādīt vairāk

  • Prieks — tas ir ļoti niecīgs vārds milzīgam jēdzienam. Esmu mormonis prieka dēļ, ko es esmu guvis, dzīvojot saskaņā ar Pēdējo dienu svēto Baznīcas mācībām. Prieks ir kas vairāk par baudu un laimi. Tas ir stāvoklis, kurā jūtamies labi, neatkarīgi no dzīves kritumiem, traģēdijām un agonijām. Apzināšanās, ka Dievs eksistē un rūpējas par mani un manām raizēm, un vēlas mani vadīt, — ir kļuvusi par paļāvības un drošības slāni, kas ir katru manu domu un jūtu pamatā. Rādīt vairāk

  • Iespēja dzīvot kopā ar savu ģimeni mūžīgi mani visvairāk motivēja kļūt par Baznīcas locekli. Tas man palīdz būt uzticīgam un paklausīgam evaņģēlija baušļiem. Mana liecība man ir ļoti svarīga, un es zinu, ka Dievs un Kristus dzīvo un vada savu Baznīcu caur atklāsmēm. Es zinu, ka, esot paklausīgam, uzticīgam, cienīgam un pastāvot līdz galam, es iegūšu visas apsolītās svētības. Es jūtos droši un laimīgi, dzīvojot atbilstoši evaņģēlijam vakar, šodien un mūžīgi. Rādīt vairāk

  • Mani vecvecāki — gan no mammas, gan tēta puses — pievienojās Baznīcai pirms daudziem gadiem un mācīja maniem vecākiem par ticību Kristum un citus evaņģēlija principus. Es viņiem mūžīgi būšu pateicību parādā par viņu laipnību un to, ka deva man laiku un iespēju pašam saprast, ka Dievs ir un rūpējas par mums visiem. Baznīca man ir devusi iespēju darīt vairāk laba un kļūt par labāku tēvu un vīru. Rādīt vairāk

  • Kad biju mazs, es apmeklēju baznīcu, jo mani vecāki ņēma līdzi visus mūs, savus bērnus, uz baznīcu. Es zināju, ka mani vecāki mani mīl, tādēļ centos būt paklausīgs. Tomēr es nebiju saņēmis pats savu liecību (garīgu apstiprinājumu) par šīs baznīcas patiesumu līdz es sāku lasīt Mormona grāmatu. Kad biju apmēram 10 gadus vecs, izlēmu, ka vēlos izlasīt šo grāmatu un noskaidrot, vai tas, ko mani vecāki un citi cilvēki par to saka, ir patiess. Lasot šo grāmatu, pamanīju kaut ko ļoti interesantu. Katru reizi, kad to lasīju, es jutu patiesu mieru. Drīz vien pamanīju, ka, kad vien dzīvoju atbilstoši tiem principiem, kas atrodami šajā grāmatā, es jūtos laimīgs. Vēlāk, lasot un lūdzot par šo grāmatu, it īpaši savā misijas laikā, esmu saņēmis neskaitāmas atbildes no Dieva un stiprinājis savu liecību, ka Mormona grāmata ir patiesa. Šī grāmata ir mainījusi manu dzīvi vairāk nekā jebkas cits. Es vēlos, lai katram cilvēkam būtu iespēja lasīt un lūgt par šo grāmatu, tādēļ, ka tā spēj atrisināt jebkuru problēmu mūsu dzīvēs. Rādīt vairāk

  • Zinu, ka dzīvei ir jēga un mērķis. Mēs esam Debesu Tēva bērni un esam virs Zemes, lai mācītos un pilnveidotos, un kļūtu līdzīgāki Viņam. Dzīve ir kā pārbaudes laiks, lai redzētu, ko mēs izvēlamies, dzīvojot mirstīgajā ķermenī. Varam izvēlēties sekot labajam vai ļaunajam. Izvēles mēs veicam katru dienu un katru brīdi. Dievs vēlas, lai mēs sekotu Jēzus Kristus piemēram un mācībām, dzīvotu laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi un galu galā atgrieztos atpakaļ pie Viņa. Taču paši saviem spēkiem mēs nevaram atgriezties pie Debesu Tēva, jo visi esam grēcīgi. Vienīgi ticot Jēzum Kristum, Viņa veiktajai Grēku Izpirkšanai un paļaujoties uz Viņa nopelniem, nožēlojot savus grēkus un kristoties, mēs varam sākt iet pa šo šauro jo šauro taku, kas ved uz Debesu valstību. Lai mēs atgrieztos dzīvot pie Debesu Tēva, nav cita ceļa vai veida kā vienīgi Jēzus Kristus, Viņa Baznīca un mācības. Zinu, ka visi baušļi, pavēles un likumi ir nevis ierobežojumi, bet doti mūsu pašu labumam, lai mēs nenovirzītos no pareizā ceļa. Esmu pateicīgs Dievam, ka varēju sākt iet pa šo ceļu jau jaunībā. Zinu, ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir patiesa un pilnīga Dieva Baznīca virs Zemes, to vada Tas Kungs, Jēzus Kristus, caur atklāsmi, caur praviešiem un apustuļiem, un pārējiem Baznīcas vadītājiem visā pasaulē. Mēs katrs varam caur Svēto Garu iegūt arī personīgo atklāsmi un vadību savai dzīvei, kad mēs saņemam šo brīnišķīgo dāvanu pēc kristībām. Es zinu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, mūsu grēku Izpircējs. Viņš ir mūsu labākais draugs un vecākais brālis. Jēzus Kristus ir augšāmcēlies un dzīvs! Jūtos pateicīgs mūžīgajam Dievam par lielisko iespēju dzīvot šajā brīnišķīgajā laikmetā, kad evaņģēlijs ir atjaunots virs Zemes un Baznīca strauji pieaug un nostiprinās visā pasaulē. Aicinu katru no visas sirds meklēt To Kungu un Viņa prātu savā dzīvē! Rādīt vairāk

Bez rezultātiem