mormon.org Latvija

Vai tu vari pastāstīt par Baznīcas misijām un par savu līdzdalību tajās?