mormon.org Latvija

Sveiki, es esmu Дмитриева Ольга (Olga Dmitrieva)

  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva

Par mani

Esmu dzīvojusi kopā ar saviem vecākiem gandrīz 18 gadu. Pēc vidusskolas es devos studēt un strādāt. Man patīk zīmēt un gatavot ēdienu. Man patīk daba, it īpaši mežs. Es nekad nebiju iedomājusies, ka ir tik grūti dzīvot vienai, taču es nedomāju padoties. Es joprojām strādāju un mācos, un līdz šim viss ir izdevies. Es zinu, ka pat tad, kad esmu viena un mani neviens nesaprot, Dievs ir līdzās, un Viņš zina manas problēmas. Viņš zina, kā es jūtos un kas mani nomāc. „Cilvēka būtība neslēpjas viņa raksturā, bet gan viņa veiktajās izvēlēs.”

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Mani vecāki kristījās, kad man bija 5 gadi. Līdz ar to es uzaugu baznīcā. Neraugoties uz to, ka mani vecāki ticēja Dievam, es par to pat nebiju aizdomājusies — līdz kādai reizei. Šķita, ka es visu sapratu, taču nevarētu teikt, ka es biju garīgs cilvēks. Atskatoties atpakaļ, es saprotu, ka cilvēki ārpus baznīcas bieži vien bija labāki vai gudrāki par mani. Manā dzīvē nekas īpašs nebija atgadījies, — man nebija parādījies eņģelis, mani neskāra kāda nopietna slimība un man bija labas attiecības ar vecākiem. Tikai ar laiku viss sāka mainīties. Es sāku aizdomāties: „Kas es esmu? Kāpēc es šeit esmu?” Es varu pateikt, ka šīs domas nebija optimisma pilnas. Tas sniedza man iemeslu nopietni uzlūkot savu dzīvi. Es stipri izmainījos, pateicoties baznīcai un izpratnei par Dieva baušļiem. Es ieguvu pārliecību par savām spējām, taču pats svarīgākais ir tas, ka es sāku saprast, ka Sātans nekad cilvēkiem nemācīs neko labu, bet Jēzus Kristus mācības sniedz gaismu. Kopš šīs pieredzes jau ir pagājuši vairāki gadi. Es zinu, ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir patiesa. Es ticu Dievam, un es zinu, ka ikviens var saņemt piedošanu caur Jēzu Kristu.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Draudzē es esmu bērnu mūzikas skolotāja. Mēs kopā ar bērniem dziedam un mācāmies garīgās dziesmas. Ir tik brīnišķīgi palīdzēt bērniem ticēt Dievam, mācīt viņiem ar Viņu sazināties un apspriesties. Redzot, kā viņi aug, saprot aizvien vairāk un uzticas Dievam, tava ticība stiprinās. Bērni ir īpaši tuvu Dievam. Viņu ticība ir stipra, un Dievs viņiem atbild.