mormon.org Latvija
Raiens Teilors: ATO, Alpha Tau Omega, Latvija, Ryan Taylor, kayaking, Rexburg, Idaho, Mormons.

Sveiki, es esmu Raiens Teilors

Par mani

Mani audzināja mormoņu ģimene Reksburgā, Aidaho. Kā jaunietis, man ļoti patika smaiļošana, kempings, longbordings, un visskaut kas cits laukā. Es spēlēju klauvieres, un dziedāju korī. Kad man bija 19 gadi, es kalpoju divus gadus misijā Latvijā. Es iemīlējos ar latviešu tautu. Tagad es studēju starptautisko biznesu, finanses, un ekonomiku Jutas Štata Universitātē. Es esmu Huntsmana Pazinējs, un līdz ar to es braukāju daudz uz Eiropu lai satiktos ar profesionāliem biznesā un pārvaldības vadītājiem. Es arī esmu Alpha Tau Omega (ΑΤΩ) brālībā kā viceprezidents. Es cenšos mācīties tik daudz cik es varu un iegūt vairākas dzīves pieredzes lai es varētu kaut kad labi atbalstīt savu ģimeni tā kā mans tēvs uzturēja mūsējo.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Es uzaugu mormoņu ģimene. Kā daudziem Jutā un Aidaho es vienkārši to pieņemu par patiesumu. Vidusskolas laikā taču es sapratu ka man bija jāuzzina kas ir patiess sev pašam. Es gaju pa dažadiem cēļiem, bet es vienmēr atgriezos uz to ko es vienmēr zināju--proti Jēzus Kristus evaņģēlis kas atrodāms Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā. Es vienmēr atgriezos un te es palikšu mūžīgi mūžos, jo netikai ir patiesais Jēzus Kristus evaņģēlis, bet arī atjaunotās Dieva pilnvaras, papildus svētie ratksti, un mūsdienu atklāsme visai pasaulē. Man vajag ikvienu no tiem katru dienu lai pilnveidotos, mācītos, un tuvinātos Jēzum Kristum, Dzīvā Dieva Dēlam.

Personīgie stāsti

Kādēļ Pēdējo dienu svētie veic ģimenes vēstures jeb ģenealoģijas darbu?

Mēs zinam ka Jēzus Kristus atjaunotā baznīca, tās mācības, un tās derības ir no Tā Kunga, un tās svētī ikvienu cilvēku jebjurā zemes galā. Tas nozīmē ka tās lietas ir svarīgas arī mirušajiem kuriem nebija iespēju tās pieņemt. Mēs veicam ģenealoģijas darbu lai dāvātu mūsu senčiem to pašu iespēju kas mums ir caur rituāliem un priekšrakstiem Dieva svētajos tempļos ar Dieva atjaunotās priesterības pilvaras. Mēs pievienojamies Jēzum Kristum Viņa svētajā pestīšanas darbā, un mēs gribam lai visiem būtu iespēja piedalīties Viņa laimes iecerē. Caur ģenealoģijas darbu, Jēzus Kristus plāns tiek īstenota gan dzīvajiem, gan mirušajiem.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Mana ticība Jēzum Kristum mani mudina katru dienu izvēlēties pareizo. Es esmu ērģelnieks manā draudzē un es mācu ģimenes vēstures kursus katru svētdienu. Es arī palīdzu cilvēkiem veikt savu ģenealoģiju. Bet tas ir tikai svētdienās, un pēc ticības nedzīvo vienīgi svētdienas. Katru dienu kad dzīves vēji pūš, ticība Jēzum man palidz izturēties. Pārnestā nozīmē, kad es kritu no zirga, ticība mani motivē kāpt atkal. Nav pārsteigums ka kardinājumi nāk ikvienam, un es neesmu izņemums. Bet ar Jēzus Kristus un Viņa baznīcas palidzību es vienmēr tieku galā un kļūstu ar vien labāku un stiprāku. Ar dzīvojošo ticību, es zinu ka jebkas ir iespējams Viņā.