mormon.org Latvija
Erick: Mormons.

Sveiki, es esmu Erick

Par mani

Es uzaugu mazā pilsētiņā, kur labi draugi un mans darbs — izvadājot avīzes pa mājām — pilnībā nodarbināja mani. Man ļoti patika atrasties brīvā dabā un nodarboties ar sportu. Man šķiet, ka biju vienīgais bērns savā ielā, kam patika būt laukā. Es pievienojos armijai uzreiz pēc vidusskolas beigšanas un esmu tajā līdz pat šai dienai, kas man sagādā lielu prieku. Es kalpoju par pilna laika misionāru Zviedrijā, iepazīstoties ar jaukajiem cilvēkiem tur un daloties ar viņiem brīnišķīgajā evaņģēlija vēstījumā. Tāpat arī uz astoņpadsmit mēnešiem dienēju militārā misijā Irākā. Es tur tiku savainots, tomēr veiksmīgi spēju atgriezties mājās un īstenot savus sapņus. Es esmu laimīgi precējies ar savu mīļoto un mums ir divi bērni, kas bagātina mūsu ikdienu. Dzīve ir jauka.

Kāpēc es esmu Pēdējo dienu svētais?

Pavisam vienkārši — es pielietoju dzīvē solījumu, kas atrodams Mormona Grāmatas beigās, kur teikts — ja mēs lasīsim šo īpašo grāmatu un pēc tam vaicāsim Dievam, vai šī grāmata ir patiesa, un darīsim to ar patiesu nolūku, Dievs mums darīs zināmu, ka šī grāmata ir patiesa. Es tā izdarīju un saņēmu personīgu liecību par to, ka Mormona Grāmata, līdztekus Bībelei, ir vēl viena liecība par mīlošu Debesu Tēvu un Glābēju, kurš dzīvoja un nomira mūsu visu dēļ.

Kā es dzīvoju pēc savas ticības?

Katru dienu es cenšos iesākt ar lūgšanu. Ar sievu mēs kopīgi lasām Svētos Rakstus, kā arī citas iedvesmojošas grāmatas. Dažreiz mēs apsēžamies pie klavierēm un kopīgi dziedam Baznīcas dziesmas. Katru dienu mēģinu atcerēties būt pateicīgs par tajā dienā saņemtajām svētībām un par to, cik liela dāvana ir katram mums dotais dzīves mirklis, kas vēlāk kļūst par brīnišķīgām atmiņām. Dzīve ir tik īpaša pieredze, un es jūtu, jo pilnīgāk izbaudām to, jo vairāk parādām Dievam, ka esam patiesi pateicīgi par doto iespēju.