mormon.org Latvija

IzgaismoPasauli

Kopš virs Betlēmes pirmo reizi parādījās jauna zvaigzne, Ziemassvētki ir bijuši gaismas pilni svētki, atgādinot mums, ka Jēzus Kristus ir pasaules gaisma. Mēs varam svinēt Viņa piedzimšanu, kopīgi izgaismojot pasauli. Mums tikai jāseko Viņam — Viņa dzīvei, Viņa piemēram un Viņa mācībām. To darot, mums būs spēks atsaukties aicinājumam #IzgaismoPasauli.

ATSKAŅOT VIDEO

Es gribu:

Kas mēs esam

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir oficiālais nosaukums reliģijai, ko bieži dēvē par mormoņu baznīcu. Pirmkārt un galvenokārt mēs tāpat kā pārējie kristīgo konfesiju pārstāvji ticam, ka Jēzus Kristus ir pasaules Glābējs un Dieva Dēls.

Lai gan mums kā Pēdējo dienu svētajiem ir dažāda izcelsme un dzīves pieredze, mūs visus vieno ziedošanās Jēzum Kristum.. Šajā mājaslapā esam apkopojuši Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļu stāstus par to, cik liela nozīme viņu dzīvē ir ticībai.

Uzzini vairāk par ticību