mormon.org Latvija

#IzgaismoPasauli

Ziemassvētkos mēs ik gadu svinam Jēzus Kristus jeb pasaules gaismas piedzimšanu. Godāsim Viņu un dalīsimies Viņa gaismā, kalpojot citiem ik dienas — no 1. līdz pat 25. decembrim.

Uzzini, kā Tu vari palīdzēt — #IzgaismoPasauli!

Es gribu:

Kas mēs esam

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir oficiālais nosaukums reliģijai, ko bieži dēvē par mormoņu baznīcu. Pirmkārt un galvenokārt mēs tāpat kā pārējie kristīgo konfesiju pārstāvji ticam, ka Jēzus Kristus ir pasaules Glābējs un Dieva Dēls.

Lai gan mums kā Pēdējo dienu svētajiem ir dažāda izcelsme un dzīves pieredze, mūs visus vieno ziedošanās Jēzum Kristum.. Šajā mājaslapā esam apkopojuši Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļu stāstus par to, cik liela nozīme viņu dzīvē ir ticībai.

Uzzini vairāk par ticību