mormon.org Latvija
Mūsu cilvēki
Mūsu vērtības
Kam mēs ticam
Apmeklējiet mūs
.

Viņš ir dāvana

Pirmā Ziemassvētku dāvana nebija iesaiņota. Tā bija dzīvības un cerības dāvana, ko mīlošais Tēvs dāvāja visiem Saviem bērniem: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu.” (Jāņa 3:16.) Šī dāvana ir Kristus. Viņš ir Ziemassvētku būtība. Viņš ir dāvana.

Uzzini par Jēzus Kristus dāvanu!

Es gribu:

Kas mēs esam

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir oficiālais nosaukums reliģijai, ko bieži dēvē par mormoņu baznīcu. Pirmkārt un galvenokārt mēs tāpat kā pārējie kristīgo konfesiju pārstāvji ticam, ka Jēzus Kristus ir pasaules Glābējs un Dieva Dēls.

Lai gan mums kā Pēdējo dienu svētajiem ir dažāda izcelsme un dzīves pieredze, mūs visus vieno ziedošanās Jēzum Kristum.. Šajā mājaslapā esam apkopojuši Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļu stāstus par to, cik liela nozīme viņu dzīvē ir ticībai.

Uzzini vairāk par ticību